Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Z. Lehotská

Zverejnené
7. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2023 − 27. novembra 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Lehotská Zdenka bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 7. novembra 2023
Odberná lehota: 27. novembra 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný súd
Adresát: Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy