Oznámenie o uložení listovej zásielky – V.Paška

Zverejnené
14. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. januára 2022 − 31. januára 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 14. januára 2022
Odberná lehota: 31. januára 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Adresát: V.Paška, Istebné

Prílohy