Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – V.Paška

Zverejnené
14. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. januára 2022 − 31. januára 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 14. januára 2022
Odberná lehota: 31. januára 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Adresát: V.Paška, Istebné

Prílohy