Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – V. Paška

Zverejnené
2. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
2. januára 2024 − 22. januára 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Vladimír Paška bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 2. januára 2024
Odberná lehota: 22. januára 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: VŠZP, a.s.
Adresát: Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy