Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – S.Pašková

Zverejnené
27. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2022 − 13. februára 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Pašková Simona, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 27. januára 2022
Odberná lehota: 13. februára 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Bourbon Automotive Plastics, s.r.o.
Adresát: Simona Pašková, Istebné, 027 53

Prílohy