Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-R.Lehotský

Zverejnené
4. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2023 − 24. júla 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotský Rastislav bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 4. júla 2023
Odberná lehota: 24. júla 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresné riaditeľstvo PZ
Adresát: Lehotský Rastislav, Istebné, 027 53

Prílohy

Žiadne prílohy.