Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-Kotúľ Juraj

Zverejnené
25. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2021 − 13. decembra 2021
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Kotúľ Juraj, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 25. novembra 2021
Odberná lehota: 13. decembra 2021
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ:
Adresát: Kotúľ Juraj , Istebné

Prílohy