Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 10. októbra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OA429950952SK
Dátum uloženia: 19. septembra 2022
Odberná lehota: 10. októbra 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný súd
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy