Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – K. Kurišová

Zverejnené
16. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2023 − 4. decembra 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 16. novembra 2023
Odberná lehota: 4. decembra 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: Súdny exekútor, JUDr. Martin Píry, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy