Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

Zverejnené
1. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2023 − 19. júna 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 1. júna 2023
Odberná lehota: 19. júna 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: JUDr. Martin Píry-súdny exekútor, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina
Adresát: Kurišová Katarína, 027 53

Prílohy