Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 12. júna 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 23. mája 2023
Odberná lehota: 12. júna 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Advokát
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy