Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 4. apríla 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 17. marca 2023
Odberná lehota: 4. apríla 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný súd
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné, 02753

Prílohy