Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

Zverejnené
31. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
29. mája 2024 − 7. júna 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 10 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 29. mája 2024
Odberná lehota: 7. júna 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: MIBA
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy