Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – K. Kurišová

Zverejnené
28. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2023 − 15. januára 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 28. decembra 2023
Odberná lehota: 15. januára 2024
Miesto uloženia: Obecný úrad v Istebnom
Odosielateľ: JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina
Adresát: Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy