Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Bíleková

Zverejnené
13. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2023 − 6. marca 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Kristína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 13. februára 2023
Odberná lehota: 6. marca 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Exekútor
Adresát: Bíleková Kristína, 027 53 Istebné

Prílohy