Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Bíleková

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 10. februára 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Kristína, bytom Istebné, doručenie listových zásielok a uloženie doručených listových zásielok č. OA521706574SK a SK055946439SK na Pošte v Istebnom. Listové zásielky si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 23. januára 2023
Odberná lehota: 10. februára 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný súd
Adresát: Bíleková Kristína, Istebné 027 53

Prílohy