Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J.Skočíková

Zverejnené
2. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
2. mája 2024 − 20. mája 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Skočíková Jana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 2. mája 2024
Odberná lehota: 20. mája 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ:
Adresát: J. Skočíková, Istebné 027 53

Prílohy