Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J.Kotúľ

Zverejnené
25. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2021 − 11. novembra 2021
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kotúľ Juraj, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 25. októbra 2021
Odberná lehota: 12. novembra 2021
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: ORPZ
Adresát: Kotúľ Juraj , Istebné

Prílohy