Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J.Bíleková

Zverejnené
4. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2024 − 22. marca 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Bíleková Jana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 4. marca 2024
Odberná lehota: 22. marca 2024
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: Okresný úrad Dolný Kubín-katastrálny odb., Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín
Adresát: Bíleková Jana, Istebné 027 53

Prílohy