Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ing. Pažítka Štefan

Zverejnené
28. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2023 − 15. januára 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Ing. Pažítka Štefan bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 28. decembra 2023
Odberná lehota: 15. januára 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Krajský súd
Adresát: Ing. Pažítka Štefan, Istebné 027 53

Prílohy