Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I.Šlapka

Zverejnené
21. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2022 − 11. marca 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 21. februára 2022
Odberná lehota: 11. marca 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad v Istebném
Odosielateľ: Mgr. Lenka Hermánková - akvokátna kancelária
Adresát: Ivan Šlapka, Istebné

Prílohy