Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
3. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2022 − 18. mája 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 3. mája 2022
Odberná lehota: 18. mája 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Dôvera
Adresát: Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy