Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
28. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2022 − 13. mája 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 27. apríla 2022
Odberná lehota: 13. mája 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: JUDr. Jaromír Pavlík-súdny exekútor
Adresát: Šlapka Ivan, 027 53 Istebné

Prílohy