Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
26. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2024 − 12. februára 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Šlapka Ivan bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 26. januára 2024
Odberná lehota: 12. februára 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Daňový úrad
Adresát: Šlapka Ivan, 027 53 Istebné

Prílohy