Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 1. mája 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 13. apríla 2023
Odberná lehota: 1. mája 2023
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Daňový úrad
Adresát: Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy