Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Janosdeáková

Zverejnené
31. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2023 − 19. júna 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 31. mája 2023
Odberná lehota: 19. júna 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: Okresný súd Žilina
Adresát: Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

Prílohy