Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I. Janosdeáková

Zverejnené
12. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2024 − 2. apríla 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Janosdeáková Ivana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 12. marca 2024
Odberná lehota: 2. apríla 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Odbor všeobecnej vnútornej správy
Adresát: I.Janosdeáková, Istebné 027 53

Prílohy