Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-D.Zaťko

Zverejnené
12. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2023 − 30. júna 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Zaťko Daniel bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 12. júna 2023
Odberná lehota: 30. júna 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: JUDr. M.Píry, súdny exekútor, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina
Adresát: Daniel Zaťko, 027 53 Istebné

Prílohy