Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-J. Bíleková

Zverejnené
14. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2024 − 2. apríla 2024
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Bíleková Jana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 14. marca 2024
Odberná lehota: 2. apríla 2024
Miesto uloženia: Obecný úrad
Odosielateľ: Okresný úrad Dolný Kubín-katastrálny odbor
Adresát: Bíleková Jana, Istebné 027 53

Prílohy