Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručovaní listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
27. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. októbra 2022 − 11. novembra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 27. októbra 2022
Odberná lehota: 11. novembra 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad
Odosielateľ: JUDr. jaromír Pavlík-súdny exekútor, Nám. A.Hlinku54, 034 01 Ružomberok
Adresát: Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy