Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-V.Paška

Zverejnené
20. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 20. októbra 2022
Odberná lehota: 7. novembra 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Centrum právnej pomoci
Adresát: Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy