Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Zverejnené
13. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2022 − 30. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021

Prílohy