Návrh VZN č. 3/2022 o záväznej časti Územného plánu obce Istebné

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Prílohy