Preskočiť na obsah

Návrh VZN č 2/2024 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad