Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2-2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad