Návrh VZN č. 2-2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Prílohy