Návrh VZN 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy