Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy