Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2022

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty