Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad