Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DOD 1 k VZN 2/2020

Prílohy

Súvisiace dokumenty