Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné

Zverejnené
4. decembra 2020
Kategória

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2020-1

Prílohy

Súvisiace dokumenty