Uznesenie č.1-15 zo dňa 10.05.2021

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2021 − 30. júna 2021