Preskočiť na obsah

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraj – zaslanie záverečného stanoviska