Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – R.Holeš

Zverejnené
10. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. septembra 2021 − 24. septembra 2021