Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
26. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júla 2021 − 13. augusta 2021

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bílek Tomáš, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.