Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Zverejnené
20. februára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2020