Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Zverejnené
28. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021 − 13. júna 2021