Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2019

Zverejnené
1. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2020