Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Istebné.

Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2020

Január: 11.1.      –  Turnaj Internacionálov Old boys – Orava Cup 2020 18.1.       – Istebné Orava cup 2020 / turnaj dorastencov/ 25.1.       – Prechod Istebňanským chotárom /nadšenci turistiky, MO MS/ – Karneval na ľade / MO Matica slovenská , obec/-podľa aktuálneho počasia Február: 1.2. alebo 2.2.   – Čvachtačka v Istebnianskom potoku /turisti, matica/ 8.2.            – Ples OŠK… Čítať viac

Večer cestovateľov CESTY 2019

Termín podujatia: Sobota 30.11.2019 Začiatok o 17:00 Hod. Miesto: Sála Kultúrneho Domu – Istebné Program Podujatia: CYKLOTÚLAČKA pod Lysicou ……………………. 12 “      Palmar štúdio NA HORÁCH „ FUČÍ“…………………………………… 7“       Mária Fučelová  JAKUBOV ROK ………………………………………… 10″      Jakub Krška  HLAVA V OBLAKOCH, ARAROA………………….. 9“        Pavol Laštic  Tokaj na vine………………………………………………… Čítať viac

Cintorín a dom smútku

Cintorínske služby a poplatky Obec Istebné má uzatvorenú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Miroslavom Kovalčíkom, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín a to práce na pohrebisku vykonávané podľa požiadaviek obstarávateľa (obec a občania obce) a podľa dohody, t. j. výkop, zasypanie a prvotná úprava hrobov,… Čítať viac

Starostlivosť o seniorov

Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu – Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonicky (0910842462) alebo po osobnom stretnutí.

Nová tvár webstránky obce

Milí občania vítame vás na novej webstránke našej obce. Stránka slúži ako informačný spravodajca pre obyvateľov našej obce a na prezentáciu pre oblasť cestovného ruchu. Nájdete v nej tlačivá potrebné pre administratívu, informácie zo života obce, jednoducho všetko potrebné pre zefektívnenie komunikácie medzi obyvateľstvom a obecným úradom. Veríme, že svojimi postrehmi a nápadmi prispejete aj… Čítať viac