Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2020

Kategória  

Január:

11.1.      –  Turnaj Internacionálov Old boys – Orava Cup 2020

18.1.       – Istebné Orava cup 2020 / turnaj dorastencov/

25.1.       – Prechod Istebňanským chotárom /nadšenci turistiky, MO MS/

– Karneval na ľade / MO Matica slovenská , obec/-podľa aktuálneho počasia

Február:

1.2. alebo 2.2.   – Čvachtačka v Istebnianskom potoku /turisti, matica/

8.2.            – Ples OŠK Istebné  /športovci/

14.2.          –  Školský ples ZŠ s MŠ Istebné

22.2.         – Fašiangy v obci a pochovávanie basy  /hasiči, Jednota dôchodcov, mládež/     

Marec:

           – 60-výročie ZŠ s MŠ Istebné

Apríl:

3.4.           –  75.výročie oslobodenia obce Červenou armádou – kladenie vencov ku pamätníku /obec, SZPB/

–  veľkonočné popoludnie – tvorba jarnej a veľkonočnej dekorácie/ECAV, KC, ZŠ s MŠ, Obec Istebné

20.-24.4    – EKO týždeň- Svetový týždeň Zeme /organizácie a zložky obce sa zapoja do čistenia obce/

30.4.         – Stavanie Májky  /obec, hasiči, športovci/

Máj:

10.5.         – Deň matiek /Základná škola, obec/

29.5.         – Deň detí /Základná škola, obec/

Jún:

14.6.         – Otcovská kvapka krvi – 1. ročník darovania krvi /SČK, Obec, športovci

,, svetový deň darcov krvi „

27.6. – Cyklotúlačka

Júl:

18.7.        –  Hasičský deň- Memoriál Ondreja Dzubáka / Hasiči, obec/

August:

29.8.       -Tématicko- športový pochod “ PO PARTIZÁNSKOM CHODNÍKU“- Istebné, Bralo, Lučivná   /SZPB ,Obec Istebné a Obec Párnica, MO MS/

                -prázdninový futbalový turnaj mládeže /obec, MO MS/

September:

26.9.          – Deň obce – stretnutie rodákov /obec, spoločenské organizácie/

Október:  

25.10.        – Besiedka pre starých rodičov /Základná škola, obec/

November:

14.11.        – Cesty 2020 -Turistika očami objektívu /obec, nadšenci turistiky/

21.11.        – Súťaž vo varení kapustnice, Katarínske mini trhy, Katarínska zábava /hasiči,obec/

22.11.        – Vianočné popoludnie – vyrob si adventný veniec /ECAV,KC,ZŠ s MŠ, Obec Istebné/

December:

4.12.          – Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka a osadenie betlehema /Základná škola, obec/

                   – Vianočná akadémia  /Základná škola/

– Slovensko spieva koledy 2020 /obec, Jednota dôchodcov/

26.12.       – Štefanský turistický prechod Istebňanskou dolinou /obec, turisti/

Ostatné podujatia, ktoré usporiadajú  spoločenské organizácie v obci, budú priebežne vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesené vo vitrínach.

Vypracovala Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom

V Istebnom 9.12.2019

Zverejnené 23. novembra 2019.
Upravené 25. februára 2020.