Preskočiť na obsah

Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ v obci Istebné

Zverejnené 15.1.2021.

Kategória

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Hlavný cieľ projektu:

Obec Istebné je vlastníkom a prevádzkovateľom budovy obecného úradu s kultúrnym domom ktorého prevádzka je vzhľadom na vek a technický stav energeticky náročná. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy tj. znížiť spotrebu energie pri jej prevádzke. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV a zavedením regulácie, rekonštrukcie osvetlenia a realizácie bezbariérového prístupu. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie A1-ultranízkoenergetická budova. Úspora na vykurovaní bude 80,2%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo verejných budovách je 259 180,4505 kWh/rok, hodnota value for money je 2,15.

www.op-kzp.sk