Zimná údržba-výzva občanom

Kategória

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce Istebné,

aby v čase vykonávania zimnej údržby odhŕňania snehu zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Majiteľov motorových vozidiel žiadame, aby svoje automobily parkovali vo svojich garážach, dvoroch a na vyhradených parkovacích miestach, nakoľko každoročne tvoria prekážku pri zimnej údržbe. Výzvu smerujeme k tomu, aby sa pri zimnej údržbe nevyskytli prípadné škody na automobiloch a inom majetku, za ktoré si bude niesť zodpovednosť majiteľ sám. Správcov bytových domov a vlastníkov rodinných domov žiadame, aby okolo nádob na komunálny odpad umiestnených pred jednotlivými bytovými a rodinnými domami pravidelne odstraňovali sneh a ľad z dôvodu uľahčenia odvozu tohto odpadu dodávateľskou spoločnosťou.

Vopred ďakujeme všetkým občanom za nekomplikovaný priebeh zimnej údržby a odvozu odpadu v zimnom období.

Zverejnené 30. novembra 2021.
Bez úpravy .